Dokumenty

 
Wymagane dokumenty potrzebne do zawarcia legalnego ślubu cywilnego w Grecji, który jest ważny również w Polsce. Wystarczy tylko umieścić akt slubu w USC w Polsce

W przypadku pierwszego związku małżeńskiego:
· Odpis aktu urodzenia pełny lub skrócony (oryginały, zależy od lokalizacji ślubu )
· Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (oryginały)
· Dodatkowe dokumenty będą wymagane również od osób rozwiedzionych, owdowiałych, adoptowanych oraz osób, które zmieniły nazwisko
Uwaga: USC na danej wyspie może poprosić o dodatkowe dokumenty.Przed pobraniem dokumentów z USC prosimy o skonsultowanie się z nami.

Dokumenty wraz ze scanem paszportu lub dowodu osobistego przesyłamy do naszej siedziby, po uprzedniej konsultacji, drogą pocztową lub kurierską na adres firmy. 

WSZYSTKIE ŚLUBY CYWILNE ORGANIZOWANE PRZEZ NAS SĄ LEGALNYMI ŚLUBAMI W POLSCE. WYSTARCZY TYLKO UMIEŚCIĆ AKT ŚLUBU W USC. 


2013 / 2019 - slub-za-granica.com
Created by: BxM Multimedia

./img/_rect1440x900/!dynamiczne@26@219@8
Dokumenty

 
Wymagane dokumenty potrzebne do zawarcia legalnego ślubu cywilnego w Grecji, który jest ważny również w Polsce. Wystarczy tylko umieścić akt slubu w USC w Polsce

W przypadku pierwszego związku małżeńskiego:
· Odpis aktu urodzenia pełny lub skrócony (oryginały, zależy od lokalizacji ślubu )
· Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (oryginały)
· Dodatkowe dokumenty będą wymagane również od osób rozwiedzionych, owdowiałych, adoptowanych oraz osób, które zmieniły nazwisko
Uwaga: USC na danej wyspie może poprosić o dodatkowe dokumenty.Przed pobraniem dokumentów z USC prosimy o skonsultowanie się z nami.

Dokumenty wraz ze scanem paszportu lub dowodu osobistego przesyłamy do naszej siedziby, po uprzedniej konsultacji, drogą pocztową lub kurierską na adres firmy. 

WSZYSTKIE ŚLUBY CYWILNE ORGANIZOWANE PRZEZ NAS SĄ LEGALNYMI ŚLUBAMI W POLSCE. WYSTARCZY TYLKO UMIEŚCIĆ AKT ŚLUBU W USC. 

2013 / 2019 - slub-za-granica.com
Created by: BxM Multimedia